Ελληνικό εστιατόριο - Luxembourg

Blends

6a Grand rue L-1660 Luxembourg +352 69 17 20 18 7

Ελληνικό εστιατόριο - Luxembourg

Blends

6a Grand rue L-1660 Luxembourg +352 69 17 20 18 7

Welcome to Blends

Indulge in the flavors of Greece at Blends. Our menu is a culinary journey through the heart of Greece, where tradition meets innovation. On Sundays, join us for a delightful brunch that offers a diverse selection to please every palate.

As the weekend sunsets, Blends transforms into a vibrant nightspot. We're open until 1:00 AM on Fridays and Saturdays, featuring a DJ to set the mood for a night of dancing and dining.

Whether you're here for a romantic dinner, a leisurely brunch, or a late-night adventure, Blends promises a memorable experience. Your table is set, and our team is eager to welcome you.

At Blends, we offer a private event room, ideal for hosting your special occasions, parties, and gatherings. Create unforgettable memories with us in a cozy and exclusive setting. Contact us for more information and let's make your event a memorable one!

Kalos Orisate - Welcome to a taste of Greece, right here with us.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

Κλειστό

Τ - Π

11:45 - 14:00 * 18:00 - 22:00 *

Σάββατο

11:45 - 16:00 * 17:00 - 22:00 *

Κυριακή

11:00 - 15:00 * 17:00 - 20:00 *

* Κρατήσεις μόνο

Γενικές πληροφορίες

Κουζίνα

Ελληνικά

Τύπος επιχείρησης

Ελληνικό εστιατόριο